اخبار و رویدادها

"اطلاعیه انتخاب واحد" مقطع کارشناسی رشته های مهندسی برق و کامپیوتر

"اطلاعیه انتخاب واحد" مقطع کارشناسی رشته های مهندسی برق و کامپیوتر


اطلاعیه انتخاب واحد مقطع کارشناسی رشته های مهندسی برق و کامپیوتر
 
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق
 
به استحضار دانشجویان کارشناسی می رساند با توجه به شروع اجرای دوره گذار از برنامه قدیم رشته مهندسی برق به برنامه جدید، دروس زیر برای ترم پاییز ۹۷ پیشنهاد می گردد:
 
ورودی مهندسی برق ۹۶ :
دروس اصلی:
 الکترومغناطیس
 مدارهای الکتریکی ۱
 آمار و احتمالات مهندسی
 ریاضیات مهندسی
 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری
توصیه می شود با توجه به سنگینی و اهمیت درسهای ترم سوم، درسهای فوق به همراه درسهای عمومی و زبان تخصصی اخذ گردند.
 
ورودی مهندسی برق ۹۵ :
دروس اصلی :
 الکترونیک ۲
 سیستمهای کنترل خطی
 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
 تحلیل سیستمهای انرژی ۱ (معادل با بررسی سیستمهای قدرت ۱ )
 اصول سیستمهای مخابراتی( معادل با مخابرات ۱ )
 ریزپردازنده(قابل تطبیق با سیستمهای دیجیتال ۲ )
 اقتصاد مهندسی
 زبان تخصصی
دروس اختیاری
 فیزیک مدرن(الکترونیک)
 طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر FPGA (سیستمهای دیجیتال)
 معماری کامپیوتر (سیستمهای دیجیتال)
 ماشین های الکتریکی ۲(قدرت)
 عایق و فشار قوی(قدرت)
 اندازه گیری الکتریکی (قدرت)
 تحقیق در عملیات (کنترل)
 الکترونیک دیجیتال (سیستمهای دیجیتال - الکترونیک)
 میدان ها و امواج (مخابرات)
 برنامه سازی پیشرفته
 
ورودی مهندسی برق ۹۴ :
با توجه به اینکه درس ماشین های الکتریکی ۲ برای دانشجویان ورودی ۹۴ جزو دروس اصلی بوده و در چارت ورودی ۹۵ به بعد در دروس تخصصی گرایش قدرت قرار گرفته است توصیه اکید میشود این درس را در ترم جاری اخذ کنند .
همچنین با توجه به تغییر تقویم ارائه درس کارگاه عمومی در ترمهای آینده توصیه جدی میشود که دانشجویان ورودی ۹۴ این درس را در دو ترم ۹۸ - ۹۷ اخذ نمایند.
با توجه به دوره گذار از برنامه قدیم به برنامه جدید، به دانشجویان عزیز توصیه اکید میشود نکات فوق را در انتخاب واحد رعایت نمایند تا در ترمهای آینده و تطبیق واحد دچار مشکلات بعدی نشوند.
 
 
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر
 
درس کامپایلر که در ترم آینده عرضه میشود با محتوای جدید "کامپایلر و زبانهای برنامه سازی" 
ارائه » کامپایلر و زبانهای برنامهسازی « درس کامپایلر که در ترم آینده عرضه میشود، با محتوای جدید ارائه می گردد.
 دانشجویان ورودی ۹۵ این درس را به طور عادی اخذ نمایند. دانشجویان ورودی ۹۴ که درس کامپایلررا نگذرانده‌اند نیز همین درس را اخذ نمایند. برای این دسته از دانشجویان، درس زبانهای برنامه سازی با یک  درس اختیاری تطبیق خواهد شد.
 
برنامه پیشنهادی برای دانشجویان ورودی ۹۵ شامل درسهای سیستمعامل و آزمایشگاه آن، طراحی کامپیوتری (سیستمهای دیجیتال ) CAD ، سیگنالها و سیستمها، کامپایلر، به همراه درسهای عمومی و اختیاری میشود.
لازم به ذکر است تمام درسهای کارشناسی ارائه شده در دانشکده (اعم از برق و کامپیوتر) برای دانشجویان این ورودی به عنوان درس اختیاری محسوب خواهد شد.
به دانشجویان ورودی ۹۶ نیز طبق روال همیشه، اخذ درسهای آمار و احتمالات مهندسی، مدارهای منطقی، ساختمان داده ها،مدارهای الکتریکی،به همراه درسهای عمومی و زبان تخصصی توصیه می شود.
 
 
آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
آدرس کوتاه :