اخبار و رویدادها

"برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای وحید رسولی"

"برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای وحید رسولی"


سخنرانی علمی جناب آقای وحید رسولی با عنوان

"مدلسازی و مدیریت بهینه منابع انرژی سمت مصرف تحت برنامه پاسخگویی بار و تعرفه دینامیکی انرژی الکتریکی"

مرتبط با گرایش قدرت- کنترل توسط IEEE/ACM در تاریخ ۱۹/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬ ساعت ۱۵:۳۰-۱۴ در اتاق ۸۰۳ ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد. 

آدرس کوتاه :