اخبار و رویدادها

"سخنرانی دکتر حامد احمدی با عنوان"تحلیل و بهینه سازی سیستم های توزیع پیشرفته بر اساس تجربه های عملی در شبکه توزیع BC Hydro در کانادا"

"سخنرانی دکتر حامد احمدی با عنوان"تحلیل و بهینه سازی سیستم های توزیع پیشرفته بر اساس تجربه های عملی در شبکه توزیع BC Hydro در کانادا"


سخنرانی دکتر حامد احمدی "تحلیل و بهینه سازی سیستم های توزیع پیشرفته بر اساس تجربه های عملی در شبکه توزیع BC Hydro  در کانادا" روز سه شنبه 5 دی 96 از  ساعت 12تا 14 در  اتاق 313 ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :