اخبار و رویدادها

"طراحی و ساخت دستگاه گرمایش فرکانس پایین برای رطوبت زدایی عایق ترانسفورماتورهای توزیع" و "طراحی و ساخت دو دستگاه مبدل قدرت فرکانس پایین برای رطوبت زدایی عایق ترانسفورماتورهای فشار قوی"

"طراحی و ساخت دستگاه گرمایش فرکانس پایین برای رطوبت زدایی عایق ترانسفورماتورهای توزیع" و "طراحی و ساخت دو دستگاه مبدل قدرت فرکانس پایین برای رطوبت زدایی عایق ترانسفورماتورهای فشار قوی"


ترانسفورماتور از جمله گرانترین ادوات شبکه برق در سه سطح توزیع، فوق توزیع و انتقال می باشد. برای داشتن طول عمر نامی، لازم است رطوبت عایق ترانسفورماتور در سطح قابل قبولی نگه داشته شود. در روش گرمایش فرکانس پایین، سیم پیچی های ترانسفورماتور تحت خلا با جریان فرکانس پایین تغذیه می شوند به نحوی که سیم پیچی ها پرب نمایند. استفاده همزمان از دو پدیده گرمایش و خلا باعث می شود خارج نمودن رطوبت در زمانی کوتاهتر، صرف انرژی کمتر و با کیفیتی بالاتر صورت پذیرد. پروژه "طراحی و ساخت دستگاه گرمایش فرکانس پایین برای رطوبت زدایی عایق ترانسفورماتورهای توزیع" در سال های 1379 الی 1382 به سفارش "دفتر تحقیقات و فن­آوری شرکت برق منطقه­ ای تهران انجام شد و از سال 1382 تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.

 

برخی از دستاوردها و ویژگی های طرح عبارتند از:

  • صرفه جویی ارزی به میزان 500000 فرانک سوییس به ازای یک دستگاه

  • کوتاه نمودن زمان خارج از سرویس بودن ترانسفورماتورر

  • بالا بردن کیفیت خشک کردن ترانسفورماتور و تامین طول عمر بیشتر برای آن

  • امکان خشک کردن ترانسفورماتور در پست در شرایط سخت جوی

  • استفاده بهتر از سرمایه گذاری انجام شده در صنعت برق کشور با افزایش طول عمر ترانسفورماتور و صرفه جویی در هزینه گزاف جایگزینی زود هنگام ترانسفورماتور

  • صرفه جویی در مصرف انرژی به هنگام خشک کردن به لحاظ اتلاف حرارتی کم در محیط خلا

  • طرح برگزیده هفدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی

 

این طرح در سال 1381 برنده رتبه سوم ابتکار جشنواره خوارزمی شد.

با توجه به مفید بودن این طرح، معاونت تولید و انتقال شرکت برق منطقه­ ای پروژه "طراحی وساخت دو دستگاه مبدل قدرت فرکانس پایین برای رطوبت زدایی عایق ترانسفورماتورهای فشار قوی" را در سال 1383 تصویب نمودند که در سال 1386 به پایان رسید. دو دستگاه مبدل قدرت این طرح قادرند کلیه ترانسفورماتورهای موجود در کشور را شامل شبکه های فوق توزیع، انتقال و ترانسفورماتورهای  نیروگاهی را خشک نمایند.

 

دستگاه گرمایش فرکانس پایین در حال خشک کردن ترانسفورماتور پست 63/20 کیلوولت چیتگر - سال 1382

آدرس کوتاه :