اخبار و رویدادها

"فرم اطلاع رسانی دستاوردهای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر"

"فرم اطلاع رسانی دستاوردهای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر"


قابل توجه اساتید محترم

به منظور سهولت اطلاع رسانی دستاوردهای ارزنده اساتید گرامی فرمی تنظیم شده است که اساتید محترم می‌توانند جهت تسریع در روند اطلاع رسانی دستاوردهای خود از لینک ذیل فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

http://ece.ut.ac.ir/ECE_News