اخبار و رویدادها

" کارآموزی در تابستان 1398" اطلاعیه شماره 8

" کارآموزی در تابستان 1398" اطلاعیه شماره 8


اطلاعیه شماره 8 " کارآموزی در تابستان 1398"

( قابل توجه دانشجویان)

دانشجویانی که کارآموزی خود را در سامانه ut.talentcoach.ir نهایی نموده اند، ضروری می باشد به استاد راهنمای خود مراجعه نمایند و در طول دوره با ایشان در ارتباط باشند. شایان ذکر است در صورت نیاز،  معرفی نامه کارآموزی به صورت فایل pdf ، در سامانه کارآموزی پردیس دانشکده‌های فنی، قابل مشاهده  و چاپ می باشد.

 

 

آدرس کوتاه :