اخبار و رویدادها

"گواهی شرکت در روز پروژه"

"گواهی شرکت در روز پروژه"


"گواهی شرکت در روز پروژه"

 همانگونه که در کارگاه آموزشی توضیح داده شد دانشجویانی که قصد شرکت در روز پروژه بهمن 97 را دارند، بایستی فرم گواهی شرکت در روز پروژه (فایل اکسل) را پر کرده  و پس از امضا خود و استاد راهنما تا تاریخ 97/10/26 در CECM بارگذاری نمایند. فرم گواهی شرکت در روز پروژه در سایت دانشکده موجود و قابل دانلود است. 

بخش آموزشی: دوره های کارشناسی: فرمها: فرم گواهی شرکت در روز پروژه

آدرس کوتاه :