ارائه روشی مناسب به‌منظور استخراج خبرگی و استفاده از آن برای ایجاد یک سامانه خبره یابی در حوزه های پژوهشی

کارایی و موفقیت هر سازمان نتیجه فعالیت­های مفید و موثر افراد صاحب دانش سازمان است. امروزه سازمان­ها برای رسیدن به مزایای رقابتی به مدیریت خبره­ های سازمان روی آورده­ اند. خبره ­یابی یکی از راه­ های استفاده از دانش افراد خبره در یک سازمان است. سامانه­ های خبره ­یابی معمولا در سازمان­های پژوهشی کاربرد زیادی دارند و به پیشرفت هرچه بیشتر سازمان ها کمک می کنند.

 

در مسئله خبره­ یابی اسامی تعدادی از افراد سازمان، مجموعه­ ای از اسناد، مدارک و گزارش­های تحقیقاتی آن­ها و همچنین مجموعه ­ای از سوالات در نظر گرفته می­شود. هدف این است تا برای هر موضوع مورد بررسی (سوال) لیستی از اسامی افراد خبره در اختیار کاربر قرار گیرد.

 

در این پژوهش سعی بر این است تا از منابع اطلاعاتی متنوعی که پیرامون افراد وجود دارد، استفاده کرده و خبرگی آنها را که همان دانش ضمنی موجود در ذهنشان است، از این منابع استخراج کنیم. سپس خبرگی حاصل از منابع مختلف را با کمک نظریه ترکیب شواهد دمپسترشفر باهم ترکیب کرده و یک لیست نهایی از خبره ها به کاربر ارائه دهیم.

ارائه دهنده

نفیسه ترکزاده ماهانی
پست الکترونیک: n.torkzadeh.m@gmail.com
عضو سابق