اعضای هیات علمی

« بازگشت

اندازه گیری الکتریکی

نام درس اندازه گیری الکتریکی
کد درس 8101105
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز

مشخصات درس

نام درس

اندازه گیری الکتریکی

شماره درس (واحد)

8101105 (3واحد)

نیمسال

دوم سال تحصیلی 93-92

زمان ارائه

شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 16:00 تا 17:30

مکان

کلاس 3 ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

2)  مدرس

نام و نام خانوادگی

حیدر رمضانی تبار

دفتر

اتاق 607 ساختمان 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شماره تماس

4321

پست الکترونیکی

ramezani@ut.ac.ir

ساعات رفع اشکال

شنبه، دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 13:00 تا 14:00 و چهارشنبه ها ساعت 16:00 تا 17:00

 

 

3)  محتوای درس

شرح درس

1-    تعریف پارامترهای دستگاه های اندازه گیری (دقت، صحت، تکرار پذیری، خطی بودن، هیسترزیس، ...)- انواع خطاها- محاسبات خطاهای تصادفی

2-    وات مترها، اندازه گیری های سیستم های سه فاز

3-    اندازه گیری زمان و فرکانس، اسیلوسکوپ معمولی، اسیلوسکوپ حافظه دار، DVM و DMM و مبدل های D/A و A/D

4-    سنسورهای اندازه گیری جا بجایی، کد کننده های نوری(Optical Encoders)، سنسورهای سرعت، شتاب، نیرو (Strain gages) و مدارهای پردازش سیگنال آنالوگ آن ها، سنسورهای اندازه گیری حرارت

5-    مدارهای Zero and Span ، بررسی مبدل های V/I و I/V

 

اهداف درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود:

1-     شناخت درستی از مفهوم پارامترهای دستگاه های اندازه گیری داشته و بتوانند انتخاب دستگاه مناسب و معقول راانجام دهتد.

2-    خطاهای دستگاه های اندازه گیری و خطاهای روش های اندازه گیری را محاسبه کنند.

3-    نقاط ضعف و نقاط قوت انواع دستگاه ها و روش های اندازه گیری را تشخیص دهند و بیان کنند.

4-    محاسبات و روش های اندازه گیری کمیات الکتریکی (ولت، آمپر، اهم)و کمیات غیرالکتریکی (جابجایی، سرعت، حرارت، نیرو، ..) را انجام دهند و چگونگی کار کرد آن ها توضیح دهند.

5-     مفاهیم پایه ای کارکرد اسیلوسکوپ های معمولی و حافظه دار را توضیح داده و طرز کار انواع دکمه های اسیلوسکوپ را بیان کنند.

مراجع

[1]   Larry D Jones and A Foster Chin, Electronic Instruments and Measurements. Prentice-Hall International, Inc, 1991

[2]   J Michael Jacob, Industrial Control Electronics Applications and Design. Prentice-Hall International, Inc, 1989

[3]   Albert D Helfrick, William D Cooper, Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques.  Prentice-Hall International, Inc, 1990

[4]   M M S Anand, Electronic Instruments and Instrumentation Technology, Prentice-Hall of India, 2004

 

 

 

4)  تکالیف و امتحانات

تکالیف

8 تکلیف

امتحان میان ترم

دو شنبه  25/1/1393 ساعت 15:30  صبح

امتحان پایان ترم

سه شنبه  27/3/1393 ساعت 8:00  صبح

 

 

5)  ارزیابی

نمره دهی

20%

تکالیف و کوییزها

35%

امتحان میان ترم

45%

امتحان پایان ترم