اعضای هیات علمی

پردازش زبان های طبیعی

نام درس پردازش زبان های طبیعی
کد درس 8101573
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز

 

 

پردازش زبان طبیعی 8101573

شماره و نام درس

3 واحد

مهندسی کامپیوتر یا هوش ماشین و رباتیک

اجباری

نوع درس

کارشناسی ارشد

مقطع

ندارد

همنیازها

ندارد

پیش نیازها

 

مطالب پیش نیاز

-        Jurafsky and Matrin, Computer Speech and Language, 2010, prentice hall.  

کتاب (کتب) مرجع

 هشام فیلی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مدرس

هدف از این درس آشنایی دانشجویان به مفاهیم زبان طبیعی در کامپیوتر است. در واقع هدف آن است که بتوانیم سیستم هایی توسعه دهیم که با زبان طبیعی (مانند انگلیسی، فارسی) با انسان ارتباط ایجاد کنند. این درس در دو شاخه مختلف فعالیت دارد: شاخه اول در زمینه پردازشهای اولیه مربوط به زبان طبیعی از خط الرسم گرفته تا تحلیلهای دقیق متنی و شاخه دوم به برنامه های کاربردی مرتبط با زبان طبیعی می پردازد.

اهداف درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود

1-    مشکلات کار با زبان طبیعی را درک میکنند.

2-    انواع سطوح تحلیل زبان طبیعی را یاد میگیرند.

3-    پردازشهای اولیه زبان طبیعی را اموزش می یابند.

4-    برنامه های کاربردی مرتبط به حوزه زبان را یاد میگیرند.

نتایج درس

1-    مفاهیم اولیه زبان طبیعی

2-    قواعد منظم و زبان منظم

3-    تحلیل ساختواژی زبان

a.      خطایاب املایی زبان

4-    N-gram

5-    برچسب گذاری اجزای کلام

6-     HMM/MEMM

7-    گرامر CFG زبان طبیعی

8-    تجزیه گر نحوی زبان طبیعی

9-    تجزیه گر آماری زبان طبیعی

10-                        تحلیل معنایی زبان طبیعی

11-                        سیستم خلاصه ساز و پرسش و پاسخ

12-                        سیستم ترجمه ماشینی

مباحث

-          

استفاده از کامپیوتر

از هر سرفصل یک تمرین وجود دارد.

تکالیف

 

پروژه ها

 

میانترم: 7 نمره

پایانترم: 8 نمره

تکالیف :3 نمره

پروژه نهایی: 2 نمره

 

 

نمره دهی

 

سایر مراجع