اعضای هیات علمی

نمایش 21 - 40 از 123 نتیجه
از 7
 
بهنام بهرک

بهنام بهرک 

استادیار
شماره تماس: 82084305
اتاق: 1-404
پست الکترونیکی: 
مهدی پور فتح

مهدی پور فتح 

دانشیار
شماره تماس: 82084982
اتاق: 312-1
پست الکترونیکی: 
ولادیمیر ترزیجا

ولادیمیر ترزیجا 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فتانه تقی یاره

فتانه تقی یاره 

دانشیار
شماره تماس: 82084181
اتاق: 1-230
پست الکترونیکی: 
change-logo

مصطفی توسلی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

اسحق ثابت مرزوقی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پرویز جبه‌دار مارالانی

پرویز جبه‌دار مارالانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 82084319
اتاق: 1-241
پست الکترونیکی: 
شاهین جعفرآبادی آشتیانی

شاهین جعفرآبادی آشتیانی 

دانشیار
شماره تماس: 82084952
اتاق: 2-417
پست الکترونیکی: 
حسین حجت

حسین حجت 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 2-615
پست الکترونیکی: 
رشاد حسینی

رشاد حسینی 

استادیار
شماره تماس: 82089799
اتاق: 1-408
پست الکترونیکی: 
غلامعلی حسین زاده دهکردی

غلامعلی حسین زاده دهکردی 

استاد
شماره تماس: 82084178
اتاق: 2-612
پست الکترونیکی: 
محسن حمزه

محسن حمزه 

استادیار
شماره تماس: 82084971
اتاق: 1-412
پست الکترونیکی: 
احسان خامس پناه

احسان خامس پناه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رامتین خسروی

رامتین خسروی 

استادیار
شماره تماس: 82084918
اتاق: 2-508
پست الکترونیکی: 
احمد خونساری

احمد خونساری 

دانشیار
شماره تماس: 82084333
اتاق: 1-203
پست الکترونیکی: 
مهدی داورپناه

مهدی داورپناه 

استادیار
شماره تماس: 82089799
اتاق: 1-408
پست الکترونیکی: 
مجتبی دهملائیان

مجتبی دهملائیان 

دانشیار
شماره تماس: 82089716
اتاق: 2-321
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدجواد دوستی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهمن دولتشاهی

بهمن دولتشاهی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جلیل اقا راشدمحصل

جلیل اقا راشدمحصل (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 82084208
اتاق: 2-705
پست الکترونیکی: 
نمایش 21 - 40 از 123 نتیجه
از 7