اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 100 از 123 نتیجه
از 3
 
حمید سلطانیان زاده

حمید سلطانیان زاده 

استاد
شماره تماس: 82084909
اتاق: 2-509
پست الکترونیکی: 
زینب سنائی

زینب سنائی 

استادیار
شماره تماس: 82089750
اتاق: 2-408
پست الکترونیکی: 
آزاده شاکری

آزاده شاکری 

دانشیار
شماره تماس: 82089722
اتاق: 2-517
پست الکترونیکی: 
امیر عباس شایگانی اکمل

امیر عباس شایگانی اکمل 

استادیار
شماره تماس: 82084372
اتاق: ساختمان فشارقوی-33
پست الکترونیکی: 
محمود شاه آبادی

محمود شاه آبادی 

استاد
شماره تماس: 82084923
اتاق: 2-716
پست الکترونیکی: 
محمد شاهیده‌پور

محمد شاهیده‌پور 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری 

استادیار
شماره تماس: 82089767
اتاق: 2-715
پست الکترونیکی: 
صمد شیخائی

صمد شیخائی 

دانشیار
شماره تماس: 82084963
اتاق: 2-418
پست الکترونیکی: 
سیدپویا شریعت پناهی

سیدپویا شریعت پناهی 

استادیار
شماره تماس: 82084906
اتاق: 412-1
پست الکترونیکی: 
امید شعاعی

امید شعاعی 

دانشیار
شماره تماس: 82089762
اتاق: 2-318
پست الکترونیکی: 
صدیقه شکوری راد

صدیقه شکوری راد 

مربی
شماره تماس: 02188392320
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن شیوا

محسن شیوا (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی 

استادیار
شماره تماس: 82084305
اتاق: 1-404
پست الکترونیکی: 
محمد امین صادقی

محمد امین صادقی 

استادیار
شماره تماس: 82089774
اتاق: 2-717
پست الکترونیکی: 
صدف صالح کلیبر

صدف صالح کلیبر 

استادیار
شماره تماس: 82084340
اتاق: 2-714
پست الکترونیکی: 
مریم صباغیان

مریم صباغیان 

استادیار
شماره تماس: 82089725
اتاق: 2-410
پست الکترونیکی: 
سعید صفری

سعید صفری 

دانشیار
شماره تماس: 82084902
اتاق: 2-618
پست الکترونیکی: 
محمد حامد صمیمی

محمد حامد صمیمی 

استادیار
شماره تماس: 88011247
اتاق: ساختمان فشارقوی، 33
پست الکترونیکی: 
مجید صنایع پسند

مجید صنایع پسند 

استاد
شماره تماس: 82084225
اتاق: 2-609
پست الکترونیکی: 
مهدی طالع ماسوله

مهدی طالع ماسوله 

دانشیار
شماره تماس: 61118413
اتاق: 2-310
پست الکترونیکی: 
معین عابدینی

معین عابدینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 2-615
پست الکترونیکی: 
تورج عباسیان نجف آبادی

تورج عباسیان نجف آبادی 

استادیار
شماره تماس: 82089721
اتاق: 2-507
پست الکترونیکی: 
علی اعظم عباس فر

علی اعظم عباس فر 

دانشیار
شماره تماس: 82084932
اتاق: 2-710
پست الکترونیکی: 
محمد عبدالاحد

محمد عبدالاحد 

دانشیار
شماره تماس: 82084307
اتاق: 1-416
پست الکترونیکی: 
change-logo

یداله یعقوب زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 516-2
پست الکترونیکی: 
بیژن علیزاده ملفه

بیژن علیزاده ملفه 

دانشیار
شماره تماس: 82089748
اتاق: 2-320
پست الکترونیکی: 
change-logo

ابوالفضل یغمائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدامید فاطمی

سیدامید فاطمی 

دانشیار
شماره تماس: 82084921
اتاق: 2-608
پست الکترونیکی: 
مرتضی فتحی پور

مرتضی فتحی پور 

استاد
شماره تماس: 82084329
اتاق: 2-702
پست الکترونیکی: 
سیدمهدی فخرائی

سیدمهدی فخرائی (مرحوم)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا فرجی دانا

رضا فرجی دانا 

استاد
شماره تماس: 82084206
اتاق: 1-219
پست الکترونیکی: 
شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 82084176
اتاق: 2-711
پست الکترونیکی: 
فرشید فروزبخش

فرشید فروزبخش (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 02122575424
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهجت فروزنده

بهجت فروزنده (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 82084301
اتاق: 2-616
پست الکترونیکی: 
جواد فیض

جواد فیض 

استاد
شماره تماس: 82084223
اتاق: 2-619
پست الکترونیکی: 
فتحیه فقیه خراسانی

فتحیه فقیه خراسانی 

استادیار
شماره تماس: 82084340
اتاق: 2-714
پست الکترونیکی: 
بابک فهیمی

بابک فهیمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه قاسمی اصفهانی

فاطمه قاسمی اصفهانی 

استادیار
شماره تماس: 82084995
اتاق: 2-611
پست الکترونیکی: 
محمد قنبری

محمد قنبری 

استاد
شماره تماس: 9773
اتاق: 2-719
پست الکترونیکی: 
مهدی کارگهی

مهدی کارگهی 

دانشیار
شماره تماس: 82084309
اتاق: 2-721
پست الکترونیکی: 
محمد کاظم موسوی

محمد کاظم موسوی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حامد کبریائی

حامد کبریائی 

دانشیار
شماره تماس: 82084353
اتاق: 2-312
پست الکترونیکی: 
محمدرضا کلاه دوز اصفهانی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی 

دانشیار
شماره تماس: 82089749
اتاق: 2-407
پست الکترونیکی: 
احمد کلهر

احمد کلهر 

دانشیار
شماره تماس: 82089780
اتاق: 2-322
پست الکترونیکی: 
مهدی کمال

مهدی کمال 

استادیار
شماره تماس: 82084212
اتاق: 1-410
پست الکترونیکی: 
محمود کمره ای

محمود کمره ای 

استاد
شماره تماس: 82084354
اتاق: 2-409
پست الکترونیکی: 
فرشاد لاهوتی

فرشاد لاهوتی 

دانشیار
شماره تماس: 82084314
اتاق: 2-511
پست الکترونیکی: 
حمید لسانی

حمید لسانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 82084364
اتاق: 1-243
پست الکترونیکی: 
کارو لوکس

کارو لوکس (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 100 از 123 نتیجه
از 3