اعضای هیات علمی

نمایش 101 - 117 از 117 نتیجه
از 3
 
بهزاد مشیری

بهزاد مشیری 

استاد
شماره تماس: 82084342
اتاق: 601-2
پست الکترونیکی: 
ناصر معصومی

ناصر معصومی 

استاد
شماره تماس: 82084356
اتاق: 1-204
پست الکترونیکی: 
حسن منصف

حسن منصف 

استاد
شماره تماس: 82084913
اتاق: 2-733
پست الکترونیکی: 
سیدشمس ا لدین مهاجرزاده

سیدشمس ا لدین مهاجرزاده 

استاد
شماره تماس: 82084905
اتاق: 1-124
پست الکترونیکی: 
حمید مهینی

حمید مهینی 

استادیار
شماره تماس: 82089774
اتاق: 2-717
پست الکترونیکی: 
محمد کاظم موسوی

محمد کاظم موسوی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید نادراصفهانی

سعید نادراصفهانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 82084316
اتاق: 1-209
پست الکترونیکی: 
کاوه نیایش

کاوه نیایش 

دانشیار
شماره تماس: 82084373
اتاق: ساختمان فشارقوی-34
پست الکترونیکی: 
سیدمحمدتقی نبوی رضوی

سیدمحمدتقی نبوی رضوی (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: 82084978
اتاق: 1-324
پست الکترونیکی: 
بابک نجاراعرابی

بابک نجاراعرابی 

استاد
شماره تماس: 82084914
اتاق: 2-703
پست الکترونیکی: 
محمد نشاط

محمد نشاط 

استادیار
شماره تماس: 82089795
اتاق: 2-306
پست الکترونیکی: 
مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی 

استاد
شماره تماس: 82084221
اتاق: 2-734
پست الکترونیکی: 
زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی 

استاد
شماره تماس: 82084311
اتاق: 1-318
پست الکترونیکی: 
محمود رضا هاشمی

محمود رضا هاشمی 

دانشیار
شماره تماس: 82084310
اتاق: 2-411
پست الکترونیکی: 
صادق واعظ زاده

صادق واعظ زاده 

استاد
شماره تماس: 82084916
اتاق: 2-308
پست الکترونیکی: 
لیلا یوسفی

لیلا یوسفی 

دانشیار
شماره تماس: 82089796
اتاق: 2-311
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالحسین وهابی 

استادیار
شماره تماس: 82084971
اتاق: 416-1
پست الکترونیکی: 
نمایش 101 - 117 از 117 نتیجه
از 3