وبگاه دروس

« بازگشت

مقدمه ای در مهندسی پزشکی

نام درس مقدمه ای در مهندسی پزشکی
کد درس 8101568
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز

 

نام درس

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

شماره درس (واحد)

       81-01-568-01   (3واحد)

نیمسال

دوم سال تحصیلی 93-92

زمان ارائه

یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 14:00 تا 15:30

مکان

کلاس 9 ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

مدرس

نام و نام خانوادگی

سید کمال الدین ستاره دان

دفتر

اتاق 704 ساختمان 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شماره تماس

4177

پست الکترونیکی

ksetareh@ut.ac.ir

ساعات رفع اشکال

شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 14:00 تا 15:00

 

 

 محتوای درس

شرح درس

1- مقدمه 
- معرفی گرایشهای مختلف مهندسی پزشکی 
- مثالهایی از کاربردهای مختلف مهندسی پزشکی در علوم پزشکی

- بلوک دیاگرام و منابع خطا در سیستمهای اندازه گیری مهندسی پزشکی 
2- منابع پتانسیلهای حیاتی 
- تحلیل الکتریکی فیزیولوژی سلول 
- نحوه وقوع پتانسیل عمل و انتشار آن 
- مدلسازی سلول عصبی

- منشا سیگنالهای حیاتی و نحوه ثبت آنها  
- معرفی پتانسیل های حیاتی EEGEMGECG و ... 

3- حسگرها و مبدل پارامترهای مختلف

4- استفاده از تقویت کننده های عملیاتی در ابزارهای دقیق پزشکی 
5- الکترودهای ثبت پتانسیلهای حیاتی   
6- روشهای مختلف پردازش سیگنالهای حیاتی
 

 

 

اهداف درس

آشنایی با رشته مهندسی پزشکی و گرایشهای مختلف آن بخصوص شاخه بیوالکتریک و ابزارهای مربوطه که امروزه به کمک علم پزشکی آمده اند تا با استخراج و آنالیز داده ها امر تشخیص و درمان را دقیقتر و سریعتر کنند و همچنین شناخت و آشنایی با فیزیولوژی اندامهای مختلف، فیزیک واصول عملکرد سنسورها و مبدلهای چارامترهای حیاتی بافت،  نحوه استفاده از آنها در طراحی ابزارهای تشخیصی و درمانی مهندسی پزشکی و نحوه عملکرد آنها

 

مراجع

[1]   Medical Instrumentation Application and Design, John G. Webster

[2]   Introduction to Biomedical Engineering Joseph Bronzino 2005

[3]    Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement, Richard Aston 1990

 

 

 

  تکالیف و امتحانات

تکالیف

5 تکلیف و 3 کوئیز

امتحان میان ترم

پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393 ساعت 9 صبح

امتحان پایان ترم

یکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 2 بعد از ظهر

 

 

  ارزیابی

نمره دهی

25%

تکالیف و کوئیزها

35%

امتحان میان ترم

40%

امتحان پایان ترم