اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

اعضای آزمایشگاه مدارهای مجتمع

اعضای آزمایشگاه مدارهای مجتمع


سرپرست آزمایشگاه

شاهین جعفرآبادی آشتیانی
استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 417
تلفن: 61114952
پست الکترونیکی: sashtiani [AT] ut.ac.ir

اعضای فعال

امید شعاعی
دکترا
پست الکترونیکی: oshoaei [at] ut.ac.ir
 
آرش آبادیان
دانشجوی دکترا
سایت شخصی: Google Scholar
 
ایمان قطبی
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: i.ghotbi [at] ut.ac.ir
سایت شخصی: Google Scholar
روح ا... شیرافکن
دانشجوی دکترا
سعید عطابخش
دانشجوی دکترا
پست الکترونیکی: saeed_atabakhsh [at] ut.ac.ir
 
ریحانه لطیفی
دانشجوی دکترا
 
رضا اینانلو
دانشجوی دکترا
سایت شخصی: Google Scholar
 
رامین جوادی
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
سمیرا سپهری منش
دانشجوی کارشناسی ارشد
 
حسین سرفراز
دانشجوی کارشناسی ارشد
 

اعضای سابق

محمد نجارزادگان
کارشناسی ارشد
سایت شخصی: Google Scholar
فرهاد بزرگی
دانشجوی دکترا
سایت شخصی: Google Scholar
عطا خواجه امیری حق
دانشجوی دکترا
 
رضا رنج اندیش
دانشجوی دکترا
مجتبی محمدی عبده وند
دانشجوی دکترا
محسن مرتضوی
کارشناسی ارشد
 
مهدی چگینی
کارشناسی ارشد
 
بهناز رضوانی
کارشناسی ارشد
 
اشکان روشن ضمیر
دانشجوی دکترا
 
عرفان قادری
دانشجوی دکترا
 
علی اسماعیلیان
دانشجوی دکترا
سایت شخصی: Google Scholar
 
مریم معدلی
کارشناسی ارشد
 
محمد رضا پژوهنده
دانشجوی دکترا
 
مهدی امیری
دانشجوی دکترا
 

 

آدرس کوتاه :