اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

بخش‌نامه ثبت نام استعداد درخشان

بخش‌نامه ثبت نام استعداد درخشان


دانشجویانیکه درخواست استفاده از سهمیه استعداد درخشان سال 97 را دارند سریعاً با توجه به راهنمای مندرج درسایت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه academics.ut.ac.ir نسبت به انجام مراحل اولیه ثبت‌نام اقدام نمایند، لازم است، قبل از تکمیل فرم پورتال که سه اولویت انتخاب گرایش باید در آن درج گردد ابتدا یک نسخه به آموزش دانشکده تحویل نمایند در صورت تایید وجود ظرفیت فرم تکمیل‌شده را علاوه برتحویل به آموزش درسایت بارگذاری نمایند اسامی واجدین شرایط درخواست دربرد آموزش درج‌شده است.

 

آدرس کوتاه :