اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حامد نیلی

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حامد نیلی


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حامد نیلی با عنوان 

Cognitive neuroscience

روز شنبه 8 دی‌ماه از ساعت 12 الی 13:30 در اتاق جلسات طبقه هشتم ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :