اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

فیلمهای آموزشی دوره های قبل

فیلمهای آموزشی دوره های قبل


 ارائه موفق و تاثیر گذار در روز پروژه (دکتر صیاد)

https://www.aparat.com/v/1BbIq

ارائه موفق و تاثیرگذار در روز پروژه
اصول ارائه پوستری موفق و تاثیرگذار در روز پروژه برای دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران


 
آدرس کوتاه :