اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

موافقت با دفاع پروپوزال درترم ششم طبق بخشنامه پردیس

موافقت با دفاع پروپوزال درترم ششم طبق بخشنامه پردیس


 افراد ذیل (دانشجویان دکترایی که  تا 13 مهرماه  دفاع پروپزال نموده اند)  هرچه سریعتر درخواست آموزشی دفاع پروپزال در ترم هفتم را تکمیل  وبا امضای  آقای دکتر ستاره دان سریعا به دفتر ت.ت  تحویل نمایید." در غیر اینصورت  طبق نظر پردیس دفاعیه ایشان کان لم یکن می باشد و هیچ اقدامی ندارد. 

 

۱ فرهاد پاکدامن
۲ سمیه غلام مهربان
۳ محمد بهارلو
۴ نفیسه فروزان
۵ سیامک بیگ محمدی
۶ سجاد یزدانی
۷ طیبه مستجابی
۸ وحید پاشازاده
۹ سالومه حیدری
۱۰ سعید مسعودنیا
۱۱ سیدعلی کاشانی غروی
۱۲ عمیدالدین متاجی کجوری
۱۳ وحید بدری
۱۵ سیدمیلاد فرزانه
۱۶ بابک صادقی

 

آدرس کوتاه :