اطلاعیه و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

در خصوص نحوه استعلام تاییدیه تحصیلی مقطع قبل دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

در خصوص نحوه استعلام تاییدیه تحصیلی مقطع قبل دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلیدر خصوص نحوه استعلام تاییدیه تحصیلی مقطع قبل دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

  1. دانشگاه مقطع قبل دانشجو زیرمجموعه وزارت علوم و غیر از دانشگاه تهران بوده است.

۱-۱.دانشجو گواهی موقت یا دانشنامه کارشناسی خود را دریافت کرده است و دارای کد صحت بیست رقمی می‌باشد در این صورت تصویر آن مدرک را از طریق سامانه sd.ut.ac.ir برای امور بایگانی اداره تحصیلات تکمیلی دانشکدگان فنی ارسال نماید.

۱-۲.گواهی موقت یا دانشنامه دانشجو فاقد کد صحت است در این صورت دانشجو باید از طریق سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان به آدرس https://portal.saorg.ir ،ورود به قسمت خدمات انتخاب گزینه اداره کل امور دانش آموختگان داخل- انتخاب گزینه دریافت تاییدیه تحصیلی - تکمیل و ارسال فرم، نسبت به اخذ کد صحت تاییدیه تحصیلی مقطع قبل خود اقدام نموده و سپس کد صحت و تصویر تاییدیه را در سامانه sd ارسال نماید.

..1-3-در موارد استثنا در خصوص دانشجویان ورودی سال 1399 در صورتیکه دانشجو از پایان نامه یا رساله مقطع جاری خود دفاع کرده و گواهی موقت یا دانشنامه مقطع قبل خود را دریافت نکرده است و نیز درخواست دانشجو جهت دریافت کد صحت تاییدیه تحصیلی  در سامانه سجاد رد شده است. در این حالت دانشجو باید با مراجعه به آموزش دانشکده ذیل دانشکدگان درخواست نامه استعلام تاییدیه تحصیلی نماید.پس از صدور نامه آن را از دبیرخانه معاونت دریافت و به دانشگاه مقطع قبل خود تحویل دهد و پیگیر ارسال تاییدیه تحصیلی به این معاونت باشد.

  1. دانشگاه مقطع قبل دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

۲-۱. دانشجو دانشنامه مقطع قبل خود را دریافت نموده است.

در این صورت دانشجو باید با مراجعه به سامانه  estelam.iau.ir  تاییدیه تحصیلی مقطع قبل خود، خطاب به دانشگاه تهران را دریافت و  از طریق  سامانه sd آن را ارسال نماید.

۲-۲. دانشجو گواهی موقت مقطع قبل خود را دریافت نموده است.

در این حالت دانشجو باید با مراجعه به آموزش دانشکده ذیل دانشکدگان درخواست نامه استعلام تاییدیه تحصیلی نماید.پس از صدور نامه آن را از دبیرخانه معاونت دریافت و به دانشگاه مقطع قبل خود تحویل دهد و پیگیر ارسال تاییدیه تحصیلی به این معاونت باشد.

  1. دانشجوی ایرانی مقطع قبل خود را در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور گذرانده است.

در این حالت دانشجو باید تاییدیه مدرک تحصیلی خود را از سامانه وزارت علوم دریافت نموده و از طریق سامانه sd ارسال نماید.

  1. دانشجو مقطع قبل خود را در دانشگاه تهران گذارنده است.

کافی است دانشجو تصویر گواهی موقت یا دانشنامه مقطع قبل خود را از طریق سامانه sd ارسال نماید.

  1. دانشگاه مقطع قبل دانشجو جز دسته بندی‌های فوق نمی‌باشد.

تا اطلاع ثانوی مطابق روال قبل دانشجو باید با مراجعه به آموزش دانشکده ذیل دانشکدگان درخواست نامه استعلام تاییدیه تحصیلی نماید.پس از صدور نامه آن را از دبیرخانه معاونت دریافت و به دانشگاه مقطع قبل خود تحویل دهد و پیگیر ارسال تاییدیه تحصیلی به این معاونت باشد.
 

 

 

آدرس کوتاه :