اخبار

بازگشت به صفحه کامل

ربات با قابلیت بالا رفتن از تیرهای مرتفع برق در آزمایشگاه رباتیک

ربات با قابلیت بالا رفتن از تیرهای مرتفع برق در آزمایشگاه رباتیک