اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

More Information

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، برای اولین بار در مجموعه‌های دانشگاهی کشور، در نظر دارد جشنواره‌ای از پایان‌نامه‌های کارشناسی این دانشکده (به صورت ارائه با پوستر) برگزار کند. این کنفرانس به منظور ارائه دستاوردهای دانشکده به شرکت‌های فناور، شرکت های پیشرو و علاقه مند به آشنایی با حوزه های نوین پژوهشی و نیروی کار آینده، علاقه مندان به سرمایه گذاری در حوزه های نوین و حضور تمامی افراد مشتاق آشنایی با حوزه‌های پژوهشی دانشکده می‌باشد.

اطلاعات بیشتر را از صفحه کنفرانس مطالعه فرمایید: http://ece.ut.ac.ir/projectday

summary-address :