شورای نمایندگان

شورای نمایندگان متشکل از تعدادی دانشجو به عنوان نماینده می باشد که طی انتخاباتی توسط دانشجویان از میان کاندیداهای نمایندگی انتخاب می شوند. انتخابات سالانه برگزار می شود و طی آن هر دوره-رشته سه نماینده به شورا معرفی می کند.

فعالیت شورا

فعالیت های شورا به دو دسته تقسیم می شود:

  • فعالیت های آموزشی: زمان بندی برنامه امتحانات و کلاس ها توسط شورای نمایندگان انجام می گیرد و پس از تأیید در شورا به آموزش دانشکده اعلام می گردد و آموزش موظف است که برنامه تأیید شده توسط شورا را اجرا نماید. فلسفه وجودی شورای نمایندگان براساس منافع مشترک میان آموزش و شورای نمایندگان است. لذا مسائل آموزشی مهمترین وظیفه شورا و مسئولیت آن بر عهده اعضای آن است.
  • فعالیت های صنفی: شورای نمایندگان رابطی میان دانشجو و سیستم دانشگاه است. بنابراین مشکلات و درخواست های صنفی دانشگاه و دانشجویان قابل طرح و حل در این شورا است. مثلاً برگزاری اردوها و جشنها، مشکلات سایت کامپیوتر، بوفه و ... .

 

وظیفه نماینده

حوزه آموزشی: نماینده موظف است که در تهیه زمان بندی کلاس و امتحانات مشارکت داشته باشد؛ به گونه ای که این زمان بندی با برنامه پیشنهادی – ارائه شده توسط آموزش – تطابق داشته باشد.

تبصره: نماینده هیچ وظیفه ای نسبت به حل موارد و مشکلات ناشی از دروس افتاده یا حذف شده توسط دانشجویان (روال غیر عادی) در زمان بندی برنامه کلاس ها و امتحانات ندارد. تنها موظف است امکان اخذ واحدهای مطابق با روال عادی آموزشی را فراهم کند.

حوزه صنفی: نماینده وظیفه دارد مشکلات صنفی دانشجویان را در شورا مطرح کند و حتی الامکان نسبت به حل آن تلاش نماید؛ زیرا مسائل صنفی درگیر مسائل بسیاری است که برخی خارج از حوزه اختیارات دانشجوست.

وظیفه دوره

دانشجویان دوره باید مشکلات آموزشی و صنفی خود را با نماینده ها در میان بگذارند و در حلشان با آنها همکاری کنند دوره هیچ حقی برای اعتراض به عدم بررسی مسائل خارج از وظایف نماینده را ندارد.

نمایندگان

هیئت رئیسه

  • سپهر سماواتی
  • فرشاد فلاح
  • ترانه یونسیان
  • باهره سادات همراز
  • سید پژمان حسینی

​نمایندگان شورا به تفکیک دوره ها

 

     فرم عضویت در گروه‌های شورا

 

عضویت در این گروه برای اطلاع از برنامه‌های شورا و هم‌کاری در فعالیت‌های صنفی با شورای نمایندگان است.

 

     فرم نظرسنجی آموزشی