اطلاعیه و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه شماره 1 کارآموزی تابستان 1403

اطلاعیه شماره 1 کارآموزی تابستان 1403قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی در ترم جاری،فرآیند و تقویم دوره کارآموزی تابستان ۱۴۰۳ دانشکدگان فنی، فرآیند و تقویم کارآموزی تابستان ۱۴۰3 جهت استحضار اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارسال می‌گردد.

‌‌‌قابل ذکر است وبینار توجیهی کارآموزی برای دانشجویان از سوی معاونت پژوهشی دانشکدگان فنی برگزار خواهد شد، ساعت و لینک وبینار جهت اطلاع رسانی به دانشجویان متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :