فهرست رساله های دکترا

 

ردیف

نام و نام خانوادگی استاد راهنما گرایش تحصیلی عنوان رساله
1  مژده کربلایی مطلب  دکتر وحید شاه منصوری   مخابرات شبکه  تخصیص منابع در شبکه های دسترسی رادیویی باز با برش دهی شبکه
2 امین منعمیان دکتر لیلا یوسفی مخابرات میدان و موج کنترل مسیر پرتوهای نور با استفاده از نانوذرات
3 آرش ابیض

دکتر امیرعباس شایگانی اکمل

دکتر محمدحامد صمیمی

برق-قدرت تعیین باند فرکانسی مناسب برای اندازه گیری تخلیه جزیی به کمک انتشار پالس در ژنراتور
4 مهدی غلامی دکتر محمد نشاط مخابرات - میدان طراحی و تحلیل آرایه های مدوله شده مکان-زمانی برای کاربرد در مخابرات تراهرتز