دوره اول- 2019 دوره اول- 2019

اولین دوره مسابقات با موضوع «راهکارهای پردازش متن برای زبان‌های کمتر توسعه‌یافته»

همزمان با برگزاری سومین دوره کنفرانس ICNLSP (international conference on natural language and speech processing) اولین دوره کارگاه «راهکارهای پردازش متن برای زبان‌های کمتر توسعه‌یافته» تشکیل می‌شود که هدف از این کارگاه پرداختن به زبان‌های کمتر توسعه‌یافته، معطوف کردن تحقیقات به سمت چالش‌های این زبان‌ها و تشویق محققین برای همکاری و توسعه پژوهش‌ها در راستای تولید منابع و ابزارهای پردازشی برای این زبان‌ها است. زبان فارسی که در زمینه منابع داده‌ای و ابزارهای پردازشی جز زبان‌های کمتر توسعه‌یافته محسوب می‌شود، یکی از زبان‌های مورد توجه در این کارگاه است. امکان ارسال مقالات با موضوعات دلخواه مرتبط با زبان فارسی اعم از تولید دادگان یا توسعه الگوریتم‌های پردازشی فراهم می‌باشد. علاوه بر این، دو مساله رایج در زبان فارسی انتخاب شده و در قالب مساله مشترک (shared task) و به صورت مسابقه بین تیم‌های شرکت‌کننده مورد مطالعه و واکاوی قرار گرفته است.

این دو مساله شامل تشخیص موجودیت‌های نامدار و مرجع‌گزینی است که دادگان آموزشی آن در اختیار تیم‌های شرکت‌کننده قرار گرفته است. عملکرد سامانه‌های شرکت‌کننده با دادگان و معیارهای استاندارد ارزیابی شده و با سایر تیم‌ها مقایسه می‌شود. نتایج تیم‌های شرکت‌کننده از نظر دقت و کیفیت روش پیشنهادی رتبه‌بندی می‌شوند. علاوه بر کد و نتایج، تیم‌های شرکت‌کننده روش پیشنهادی خود را در قالب یک مقاله به کارگاه ارسال نمایند.

مقاله نهایی شامل مرور و بررسی تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقه خواهد بود که در مجموعه مقالات همایش ICNLSP به چاپ خواهد رسید و توسط ACL نمایه می‌شود. شرکت در کارگاه و چاپ مقالات پذیرفته شده رایگان است. برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای کارگاه به آدرس nsurl.org مراجعه فرمایید.

تاریخ های مهم:

زمان ارسال کدها و مقاله: 9 تیر 98

اعلام نتایج: 31 تیر 98

ارسال نسخه نهایی مقاله: 21 مرداد 98

زمان برگزاری کارگاه: 22 و 23 شهریور 98

مقالات انتشاریافته: https://www.aclweb.org/anthology/volumes/2019.nsurl-1/

تارنمای کارگاه: http://nsurl.org/

تارنما در ریسرچ گیت: https://www.researchgate.net/project/The-First-Workshop-on-NLP-Solutions-for-Under-Resourced-Languages

ارتباط با دبیراجرایی: nsr.taghizadeh@ut.ac.ir

دوره دوم- 2021 دوره دوم- 2021

دومین دوره مسابقات با موضوع «راهکارهای پردازش متن برای زبان‌های کمتر توسعه‌یافته»

در این دوره، دو مساله شامل استخراج روابط معنایی از متن و انتخاب پاسخ در جوامع پرسش و پاسخ تعریف شده است. مساله اول مشابه مساله Semantic Relation Extraction است که در SemEval-2010 Task 8 تعریف شده است. مساله دوم مشابه مساله تعریف شده در SemEval-2015 Task 3 است.

ارائه مقالات به صورت برخط خواهد بود و مقالات پذیرش شده توسط ACL نمایه می‌شود.

تاریخ های مهم:

شروع و پایان ارزیابی: 17 و 24 تیر 1400

ارسال مقاله: 7 مرداد 1400

اعلام نتایج: 21 مرداد 1400

ارسال نسخه نهایی مقاله: 4 شهریور 1400

زمان برگزاری کارگاه: آبان 1400

تارنمای کارگاه: http://nsurl.org/

ارتباط با دبیراجرایی: nsr.taghizadeh@ut.ac.ir