ساخت یک مترجم هوشمند خودکار برای ترجمه متون فارسی و انگلیسی


پژوهشگران و دانشجویان آزمایشگاه پردازش متن و زبان‌های طبیعی دانشگاه تهران موفق به ساخت یک مترجم هوشمند خودکار برای ترجمه متون فارسی و انگلیسی به یکدیگر شدند.

 لینک این ویدئو"ساخت یک مترجم هوشمند خودکار برای ترجمه متون فارسی و انگلیسی" و ویدئوهای دیگر را می توانید در کانال آپارات دانشکده مشاهده نمایید.