گرمایش فرکانس پایین برای خشک کردن عایق ترانسفورماتورهای قدرت


طراحی و ساخت دستگاه گرمایش فرکانس پایین برای خشک کردن عایق ترانسفورماتورهای قدرت در آزمایشگاه الکترونیک قدرت و محرک های الکتریکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به bitly.com/2zLozcZ مراجعه فرمایید.

 لینک این ویدئو "گرمایش فرکانس پایین برای خشک کردن عایق ترانسفورماتورهای قدرت" در کانال آپارات دانشکده قرار داده شده است.