فارغ التحصیلان دکتری

نمایش 101 - 150 از 262 نتیجه
از 6
change-logo

علی دیهیمی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1375
میثم دوستی زاده

میثم دوستی زاده

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1391
فهیمه سادات ذاکری

فهیمه سادات ذاکری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1390
حسن راعی ثانی طرقی

حسن راعی ثانی طرقی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390
حبیب رجبی مشهدی

حبیب رجبی مشهدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1373
راضیه رحیمی

راضیه رحیمی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1389
change-logo

ابراهیم رحیم پور

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1375
قاسم رستمی

قاسم رستمی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1385
change-logo

محمود رشیدپور

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1377
change-logo

علیرضا رضازاده ولوجردی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1373
change-logo

بهروز رضایی علم

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1379
محمدرضا رضائیان

محمدرضا رضائیان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1387
change-logo

افشین رضائی زارع

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1379
امین رمضانی

امین رمضانی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1385
هدا رودکی لواسانی

هدا رودکی لواسانی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1388
پونه روشنی تبریزی

پونه روشنی تبریزی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1388
change-logo

علی محمد زارع بیدکی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1383
آرش یزدان پناه گوهرریزی

آرش یزدان پناه گوهرریزی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1386
change-logo

فرزاد زرگری اصل

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1379
پوریا زمانی

پوریا زمانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1385
change-logo

منصوره زنگی آبادی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1380
بهزاد سیاه کلاه

بهزاد سیاه کلاه

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1376
سید مهرداد ساویز

سید مهرداد ساویز

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1386
سید عطاءالله ستارزاده هاشمی

سید عطاءالله ستارزاده هاشمی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1385
هیرش سیدی

هیرش سیدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1382
عطیه سرابی جماب

عطیه سرابی جماب

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1385
مهدی سرادارزاده

مهدی سرادارزاده

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1385
change-logo

رستم سرائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1375
سعید سررشته داری

سعید سررشته داری

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1390
جلیل سیفعلی هرسینی

جلیل سیفعلی هرسینی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1383
محمدحسین سیگاری

محمدحسین سیگاری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیک
سال ورود: 1387
سمانه سلیمانی امیری

سمانه سلیمانی امیری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1389
مهدی سمسارزاده

مهدی سمسارزاده

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1386
زینب سنائی

زینب سنائی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1386
مصطفی سوادی اسکویی

مصطفی سوادی اسکویی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1383
change-logo

امیرعباس شایگانی اکمل

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1377
فرزانه شعله

فرزانه شعله

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیک
سال ورود: 1390
محمد حسین شفیعی

محمد حسین شفیعی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1384
سید محمد شمس

سید محمد شمس

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1387
change-logo

حسین شمسی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1381
change-logo

موسی شمسی کوجنقی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1381
change-logo

علیرضا شوشتری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1373
زهرا صادقی

زهرا صادقی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیک
سال ورود: 1388
مهرنوش صادقی پری

مهرنوش صادقی پری

بخش آموزشی: -
گرایش: نانوفناوری - مهندسی الکترونیک
سال ورود: 1392
change-logo

محمد صادقی راد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1382
change-logo

محسن صانعی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1381
حسین صباغیان بیدگلی

حسین صباغیان بیدگلی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1387
حمیده صبوری قمی

حمیده صبوری قمی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1387
سید حسن صحفی

سید حسن صحفی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1386
علیرضا صفاریان

علیرضا صفاریان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1384
نمایش 101 - 150 از 262 نتیجه
از 6