فارغ التحصیلان دکتری

نمایش 151 - 200 از 262 نتیجه
از 6
ثمره صمدی ارخش بهار

ثمره صمدی ارخش بهار

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1385
مریم طایفه محمودی

مریم طایفه محمودی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیک
سال ورود: 1387
ناهید طالبی سروری

ناهید طالبی سروری

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1386
سجاد ظریف زاده

سجاد ظریف زاده

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1385
محمدعلی عاتفی

محمدعلی عاتفی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1386
امیرحسین عباسی

امیرحسین عباسی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1388
تورج عباسیان نجف آبادی

تورج عباسیان نجف آبادی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1384
change-logo

مقصود عباسپور

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1374
محمد عبدالاحد

محمد عبدالاحد

بخش آموزشی: -
گرایش: نانوفناوری - مهندسی الکترونیک
سال ورود: 1388
فاطمه عبدالعلی

فاطمه عبدالعلی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1390
سید احسان عبداللهی

سید احسان عبداللهی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1387
محمدامین عراقی زاده

محمدامین عراقی زاده

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1388
change-logo

سامان عرفا

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1382
علی عزالدین

علی عزالدین

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیک
سال ورود: 1391
صادق عزیزی

صادق عزیزی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1390
امیرنادر عسکرپور

امیرنادر عسکرپور

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1385
change-logo

جواد عسگری مارنانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1373
سیدمحمد عظیمی

سیدمحمد عظیمی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1391
سهیل عظیمی

سهیل عظیمی

بخش آموزشی: -
گرایش: نانوفناوری - مهندسی الکترونیک
سال ورود: 1386
سوده عقلی مقدم

سوده عقلی مقدم

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1384
مینا علی بیگی نبی

مینا علی بیگی نبی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیک
سال ورود: 1389
change-logo

بیژن علیزاده ملفه

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1377
change-logo

مهران عمادی اندانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1382
change-logo

علیرضا غفاری کاشانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1381
محسن غفاری میاب

محسن غفاری میاب

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1386
change-logo

عمادالدین فاطمی زاده

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1374
سمیه فتاحی

سمیه فتاحی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیک
سال ورود: 1389
داود فتحی

داود فتحی

بخش آموزشی: -
گرایش: نانوفناوری - مهندسی الکترونیک
سال ورود: 1385
امیر فرخ پیام

امیر فرخ پیام

بخش آموزشی: -
گرایش: نانوفناوری - مهندسی الکترونیک
سال ورود: 1385
مونا فرخ زادی

مونا فرخ زادی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1392
محمدحسین فردوسی حسین آبادی

محمدحسین فردوسی حسین آبادی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1377
change-logo

علیرضا فریدونیان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1380
change-logo

محسن فرشاد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1378
سعید فرضی

سعید فرضی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1389
change-logo

مجید فرمد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1381
change-logo

امیررضا فروزان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1379
امیرحسین فروزان

امیرحسین فروزان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1383
شهروز فقیه روحی

شهروز فقیه روحی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1384
کاظم فولادی قلعه

کاظم فولادی قلعه

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیک
سال ورود: 1385
محمدرضا قادری کرکانی

محمدرضا قادری کرکانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1387
فواد قاسمی

فواد قاسمی

بخش آموزشی: -
گرایش: نانوفناوری - مهندسی الکترونیک
سال ورود: 1392
مونا قاسمی

مونا قاسمی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1386
علیرضا قیامتیون

علیرضا قیامتیون

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1387
نیره قبادی

نیره قبادی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1389
change-logo

زهرا قطان کاشانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق
سال ورود: 1383
علیرضا قلی پور اسبوئی

علیرضا قلی پور اسبوئی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1387
مرتضی قلی پور گشنیانی

مرتضی قلی پور گشنیانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1388
سید سیاوش قوامی رودسری

سید سیاوش قوامی رودسری

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1388
آرزو کامران

آرزو کامران

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1387
کاوه کاوسی

کاوه کاوسی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیک
سال ورود: 1385
نمایش 151 - 200 از 262 نتیجه
از 6