فارغ التحصیلان دکتری

« بازگشت

سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی

سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی

سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1390
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل