فارغ التحصیلان دکتری فارغ التحصیلان دکتری

« بازگشت

محمد الهی

محمد الهی

محمد الهی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1390
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل