فارغ التحصیلان دکتری فارغ التحصیلان دکتری

« بازگشت

حسین صباغیان بیدگلی

حسین صباغیان بیدگلی

حسین صباغیان بیدگلی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1387
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل