فارغ التحصیلان دکتری فارغ التحصیلان دکتری

« بازگشت

مرتضی قلی پور گشنیانی

مرتضی قلی پور گشنیانی

مرتضی قلی پور گشنیانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1388
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل