فارغ التحصیلان دکتری فارغ التحصیلان دکتری

« بازگشت

راضیه رحیمی

راضیه رحیمی

راضیه رحیمی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1389
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل