فارغ التحصیلان دکتری فارغ التحصیلان دکتری

« بازگشت

نیره قبادی

نیره قبادی

نیره قبادی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1389
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل