فارغ التحصیلان دکتری

« بازگشت

محمدرضا حاج میرزا حیدرعلی

محمدرضا حاج میرزا حیدرعلی

محمدرضا حاج میرزا حیدرعلی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1389
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل