فارغ التحصیلان دکتری

سمانه سلیمانی امیری

سمانه سلیمانی امیری

سمانه سلیمانی امیری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1389
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل