دانشجویان دکتری

نمایش 401 - 450 از 530 نتیجه
از 11
ندا کاظمیان امیری

ندا کاظمیان امیری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1387
عماد کبریائی

عماد کبریائی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1396
محمد مهدی کیخا

محمد مهدی کیخا

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1392
غلامرضا کدخدایی

غلامرضا کدخدایی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق گرایش قدرت
سال ورود: 1397
مصطفی کرایی

مصطفی کرایی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1391
مژده کربلائی مطلب

مژده کربلائی مطلب

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1396
محمدجواد کریمی

محمدجواد کریمی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1391
سمانه کریمی

سمانه کریمی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1392
ابوالفضل کریمیان ابدر

ابوالفضل کریمیان ابدر

بخش آموزشی: مهندسی پزشکی
گرایش: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1397
محمد کریم زاده فرشبافان

محمد کریم زاده فرشبافان

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1394
الهام کریمی مارنانی

الهام کریمی مارنانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1394
جمال کزازی

جمال کزازی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1395
شمیم کشانی

شمیم کشانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1394
علی کشاورزیان

علی کشاورزیان

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1392
سارا کفاش

سارا کفاش

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1392
سوده کلایی

سوده کلایی

بخش آموزشی: مهندسی پزشکی
گرایش: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1397
علیرضا کلانتری

علیرضا کلانتری

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1393
بابک کمالی دوست آزاد

بابک کمالی دوست آزاد

بخش آموزشی: -
گرایش: فناوری نانو گرایش نانو الکتریک
سال ورود: 1396
فرشته کهنی

فرشته کهنی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1395
علی کوخازاده

علی کوخازاده

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1394
یارالله کولیوند

یارالله کولیوند

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1392
محمدرضا گلزاری اسکویی

محمدرضا گلزاری اسکویی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1394
ریحانه لطیفی نمین

ریحانه لطیفی نمین

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1395
حسین لولایی

حسین لولایی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1394
عمیدالدین متاجی کجوری

عمیدالدین متاجی کجوری

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1392
لیلا مجذوبی

لیلا مجذوبی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1390
مرتضی مجردالمان اباد

مرتضی مجردالمان اباد

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1391
شیما محرمی پور

شیما محرمی پور

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1396
امین محسنی

امین محسنی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1393
مهدی محسنی

مهدی محسنی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
سال ورود: 1393
سعید محسنی

سعید محسنی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1395
مریم محیطی اردکانی

مریم محیطی اردکانی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1394
جمال محمدی

جمال محمدی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1393
صادق محمدی

صادق محمدی

بخش آموزشی: مهندسی پزشکی
گرایش: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1397
مصطفی محمدیان

مصطفی محمدیان

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1396
change-logo

رضا محمدی بقاعی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1388
میلاد محمدحسین

میلاد محمدحسین

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1393
مجتبی محمدی عبده وند

مجتبی محمدی عبده وند

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1393
زهرا مختاری

زهرا مختاری

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1392
رکسانه السادات مدرسی

رکسانه السادات مدرسی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1394
مهدی مدنی

مهدی مدنی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: فناوری نانو - نانوالکترونیک
سال ورود: 1395
change-logo

سیدمیلاد میری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج
سال ورود: 1396
سیدپوریا میرابراهیمی پلت کله

سیدپوریا میرابراهیمی پلت کله

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1395
نافع مراد

نافع مراد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیک
سال ورود: 1392
احسان مرادی

احسان مرادی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1394
محمد میران بیگی

محمد میران بیگی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1389
زهره السادات میری پور

زهره السادات میری پور

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1394
وحید مرتضی پور

وحید مرتضی پور

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1390
محمدصالح مرحبالشکاجانی

محمدصالح مرحبالشکاجانی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1390
شهلا مردانی

شهلا مردانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی
سال ورود: 1397
نمایش 401 - 450 از 530 نتیجه
از 11