دانشجویان نو ورود پاییز ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان نو ورود پاییز ۱۳۹۹

 

مقدم دانشجویان نو ورود پاییز ۱۳۹۹  به دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر را گرامی می‌داریم.