نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محمد ملاعباسی

محمد ملاعباسی


محمد ملاعباسی

دانشجوی دکتری هوش مصنوعی و رباتیکز

پست الکترونیکی: Mollaabbsi.m [at] ut.ac.ir

linkedin

scholar

 

تحصیلات: 

دکتری: مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز - دانشگاه تهران

· از 1398 تا کنون

· استاد راهنما : دکتر فیلی

کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز - دانشگاه تهران

· تاریخ فارغ التحصیلی: تابستان 97

· موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد: توسعه تجزیه‌گر نحوی در زبان فارسی

· اساتید راهنما: دکتر فیلی و دکتر شاکری

کارشناسی: مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار - دانشگاه گیلان

· تاریخ فارغ التحصیلی: تابستان 94

· موضوع پایان نامه کارشناسی: استخراج رویداد در زبان فارسی

· استاد راهنما: دکتر میرروشندل