نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محمود کهنسال

محمود کهنسال


 

محمود کهنسال

دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: kohansal [at] ut.ac.ir
- خلاصه‌سازی خودکار متون فارسی از طریق تعبیه (جاسازی) جملات

در سال‌های اخیر ابزارهای خلاصه‌سازی متن مورد توجه قرار گرفته‌اند. کارهای فراوانی در این زمینه در دنیا انجام شده است ولی می‌توان گفت این مسئله در زبان فارسی هنوز نوپا محسوب می‌شود و تنها کارهای ابتدایی در این خصوص صورت گرفته است. در سال‌های گذشته، روش‌های یادگیری عمیق، کمک شایان توجهی به کارهای پردازش متن داشتند که یکی از کارامد‌ترین آن‌ها روش‌های جاسازی متن در قالب کلمه و یا جمله بوده‌اند. با استفاده از جاسازی جملات می‌توان آن‌ها را به فضای برداری منتقل کرد و از روش‌های موجود در آن فضا برای تشخیص جملات خلاصه استفاده کرد.