نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاله «دانشکده سرمایه‌گذار»

مقاله «دانشکده سرمایه‌گذار»


مدل «دانشکده سرمایه‌گذار» به منظور تسهیل و پیشبرد ارتباط دانشکده با صنعت روز و فناورانه کشور و دنیا توسط آقای دکتر مجید نیلی احمدآبادی، ریاست وقت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مطرح شد. با اجرایی سازی این مدل، پروژه‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده با توجه به نیاز روز صنعت کشور که در لبه علم و تکنولوژی حرکت می‌کند، تعریف شده و دانشجویان و تیم اجرایی، در آینده این پروژه سهیم خواهند بود. با پیشبرد این مدل، از یک طرف هزینه برای صنعت کاهش یافته و از طرف دیگر، موجب آشنایی دانشجویان را با موضوعات مرتبط رشته در صنعت می‌شود.

توضیحات کامل این مدل را می‌توانید در مقاله‌ای که توسط آقای دکتر نیلی نگاشته شده و در مجله تجارت فردا چاپ گشته است، از لینک زیر مطالعه فرمایید:

لینک مقاله «دانشکده سرمایه‌گذار»، مجله «تجارت فردا»