اعضای هیات علمی

اشکان رحیمی کیان

اشکان رحیمی کیان،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084303
اتاق : 2-312
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1975 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 3053 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.