اعضای هیات علمی

اشکان رحیمی کیان

اشکان رحیمی کیان،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084303
اتاق : 2-312
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1708 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 2658 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال