اعضای هیات علمی

اشکان رحیمی کیان

اشکان رحیمی کیان،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084303
اتاق : 2-312
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2385 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 3623 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پایان نامه ها و رساله ها