اعضای هیات علمی

بهنام بهرک

بهنام بهرک،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 306 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 546 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.