اعضای هیات علمی

بهنام بهرک

بهنام بهرک،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | هوش ماشین و رباتیک | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 402 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 645 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.