اعضای هیات علمی

فتحیه فقیه خراسانی

فتحیه فقیه خراسانی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084340
اتاق : 2-714
صفحه رخ نما
Scopus
  • 91 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۶
Google Scholar
  • 175 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، واترلو ، علوم کامپیوتر

… ←

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1386 ←

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1382 ←

کلمات کلیدی