اعضای هیات علمی

فتحیه فقیه خراسانی

فتحیه فقیه خراسانی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084340
اتاق : 2-714
صفحه رخ نما
Scopus
  • 24 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 68 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی