اعضای هیات علمی

فتحیه فقیه خراسانی

فتحیه فقیه خراسانی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084340
اتاق : 2-714
صفحه رخ نما
Scopus
  • 82 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 165 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، واترلو ، علوم کامپیوتر

… ←

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1386 ←

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1382 ←

کلمات کلیدی