اعضای هیات علمی

فتحیه فقیه خراسانی

فتحیه فقیه خراسانی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084340
اتاق : 2-714
صفحه رخ نما
Scopus
  • 35 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 106 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، واترلو ، علوم کامپیوتر

… ←

کارشناسی ارشد ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1386 ←

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1382 ←

فعالیت های علمی