اعضای هیات علمی

فرخ امینی فر

فرخ امینی فر

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو کمیته راهبری تدوین نقشه راه پایایی
 • عضو کمیته ارتفای بخش ایران IEEE
 • همکاری در برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور مسعود سلطانی
 • عضو کمیته راهبردی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
 • عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور زاده
 • عضویت در کارگروه واژه گزینی انجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران
 • عضو قطب علمی ریزشبکه و شبکه های هوشمند الکتریکی
 • عضو هیئت موسس مرکز پژوهشی سیستم های سایبر فیزیکی
 • عضو کمیته راهبری مرکز توسعه فناوری سامانه های انتقال توان با ظرفیت بالا
 • عضو کمیته مطالعاتی عملیات سیستم و کنترل سیگره ایران
 • عضو کمیته مشورتی USERN
 • عضو کمیته اموزش و پژوهش انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
 • عضو کمیته اروابط بین الملل انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 61115047
اتاق : 2 - 319
صفحه رخ نما
Scopus
 • 6778 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 8215 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

 • عضو کمیته اروابط بین الملل انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران 1398←…
 • عضو کمیته اموزش و پژوهش انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران 1398←…
 • عضو کمیته مشورتی USERN 1397←…
 • عضو کمیته مطالعاتی عملیات سیستم و کنترل سیگره ایران 1396←…
 • عضو کمیته راهبری مرکز توسعه فناوری سامانه های انتقال توان با ظرفیت بالا 1396←…
 • عضو هیئت موسس مرکز پژوهشی سیستم های سایبر فیزیکی 1395←…
 • عضو قطب علمی ریزشبکه و شبکه های هوشمند الکتریکی 1395←…
 • نماینده دانشکده جهت مذاکره با دفتر تحقیقات شرکت توانیر 1395←1397
 • مدیریت بخش مهندسی قدرت 1395←1397
 • عضویت در کارگروه واژه گزینی انجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران 1395←…
 • عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور زاده 1394←…
 • عضو کمیته علمی و اجرایی دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت 1394←…
 • عضو کمیته راهبردی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران 1394←…
 • همکاری در برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور مسعود سلطانی 1394←…
 • عضو کمیته ارتفای بخش ایران IEEE 1394←…
 • عضو کمیته راهبری تدوین نقشه راه پایایی 1393←…
 • عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت دکتر حسین محسنی 1393←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق - قدرت

1389 ←

Ph.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق - قدرت

1386 ← 1389

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق - قدرت

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق - قدرت

1380 ← 1384

کلمات کلیدی