اعضای هیات علمی

فرخ امینی فر

فرخ امینی فر،

دانشیار
 • ، Committee Member, Transmission Security (TS) Subcommittee, Power System Operation (PSO) Committee, IEEE Power & Energy Society
 • ، Committee Member, Reliability, Risk, and Probability Applications (RRPA) Subcommittee, Power System Analysis, Computing and Economics (PSACE) Committee, IEEE Power & Energy Society
 • ، عضو کمیته راهبری تدوین نقشه راه پایایی
 • ، عضو کمیته ارتفای بخش ایران IEEE
 • ، همکاری در برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور مسعود سلطانی
 • ، عضو کمیته راهبردی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران
 • ، عضو کمیته علمی و اجرایی دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
 • ، عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور زاده
 • ، عضویت در کارگروه واژه گزینی انجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران
 • ، Proctor to guide and oversee competing teams for the IEEEXtreme 10.0
 • ، عضو قطب علمی ریزشبکه و شبکه های هوشمند الکتریکی
 • ، عضو هیئت موسس مرکز پژوهشی سیستم های سایبر فیزیکی
 • ، عضو کمیته راهبری مرکز توسعه فناوری سامانه های انتقال توان با ظرفیت بالا
 • ، عضو کمیته مطالعاتی عملیات سیستم و کنترل سیگره ایران
 • ، عضو کمیته مشورتی USERN
 • ، IEEE Iran Section, Promotion Committee Chair
 • ، عضو کمیته اموزش و پژوهش انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
 • ، عضو کمیته اروابط بین الملل انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 61119747
اتاق : 2 - 319
صفحه رخ نما
Scopus
 • 2691 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۹
Google Scholar
 • 3673 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی سیستم های قدرت 1 8101109 3 01 1398/10/28 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
تجدید ساختار سیستم های قدرت 1 8101683 3 01 1398/10/21 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 13 نامشخص 3973
برنامه ریزی در سیستم های قدرت 8101117 3 01 1398/03/27 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
سمینار 8101221 2 04 نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 8101016 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 8101016 1 01 نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 8101016 1 03 نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2 8101017 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:30) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2 8101017 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1397
بررسی سیستم های قدرت 1 8101109 3 01 1397/10/29 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
تجدید ساختار سیستم های قدرت 1 8101683 3 01 1397/10/22 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
اتوماسیون دیسپاچینگ و SCADA درسیستم های قدرت 8101687 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/05 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی در سیستم های قدرت 8101117 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/28 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
سمینار 8101221 2 04 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
بررسی سیستم های قدرت 1 8101109 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
تجدید ساختار در سیستم های قدرت 8101925 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سمینار 8101221 2 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مدارهای الکتریکی 2 8101360-1 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
بررسی سیستم های قدرت 1 8101109 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/25(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2